Syateljé

Vi har en liten syateljé under upparbetning i Folkets Hus. Ambitionen är att låta syverksamheten växa successivt, utifrån önskemål från Yalla Sjöbos medarbetare och från kunder.

Kontakta oss gärna angående beställningar och idéer!  -> nysytt@yallasjobo.se

tyghög i vår syateljé