Föreningen

Yalla Sjöbo är en näringsregistrerad ideell förening som startades i januari 2016. Vi är moms- och arbetsgivarregistrerade och har kollektivavtal.

Vi bygger upp ett socialt företag som både är en inkluderande arbetsplats och en mötesplats för människor med olika bakgrund – en plats för kreativitet, goda möten, sysselsättning, utbildning och personlig utveckling. Vi är arbetsgivare och tar emot praktikanter.

Verksamhet

Vi har startat med denna verksamhet:
– föreningsdemokrati och -utveckling
– svenska och datorkunskap
– matkultur, exempelvis catering, buffé och matlagningskurser
– textilt hantverk

Stötta oss gärna genom att bli medlem! Läs våra föreningsdokument för information om stadgar, verksamhetsberättelser m.m.

Medarbetarstyrelse

Anna Broström, Öved
Asil Read Daesh, Sjöbo
Christina Arvidsson, Vanstad
Doha Menaa, Sjöbo
Eman Jouban, Sjöbo
Eva Ageberg, Lund
Itaf el Hassan, Sjöbo
Helena Kurki, Malmö
Nesreen Alnajem, Vollsjö

Föreningsstyrelse

ordförande: Anna Broström, Öved (firmatecknare)
vice ordförande: Doha Menaa, Sjöbo
kassör: Christina Arvidsson, Vanstad (firmatecknare)
vice kassör: Nesreen Alnajem, Vollsjö
ledamot: Helena Kurki, Malmö
ledamot: Eva Ageberg, Lund

Kontakta styrelserna via epost: styrelsen@yallasjobo.se
På Facebooksidan ”Yalla Sjöbo” finns mer information om våra aktuella evenemang.

Yalla Sjöbo