Föreningen

Yalla Sjöbo är en näringsregistrerad ideell förening som startades i januari 2016. Vi är moms- och arbetsgivarregistrerade och har kollektivavtal.

Vi bygger upp ett socialt företag som både är en inkluderande arbetsplats och en mötesplats för människor med olika bakgrund – en plats för kreativitet, goda möten, sysselsättning, utbildning och personlig utveckling. Vi är arbetsgivare och tar emot praktikanter.

Verksamhet

Vi har startat med denna verksamhet:
– föreningsdemokrati och -utveckling
– svenska och datorkunskap
– matkultur, exempelvis catering, buffé och matlagningskurser
– textilt hantverk

Stötta oss gärna genom att bli medlem! Läs våra föreningsdokument för information om stadgar, verksamhetsberättelser m.m.

Föreningsstyrelse

ordförande: Anna Broström, Öved (firmatecknare)
kassör: Christina Arvidsson, Vanstad (firmatecknare)
sekreterare: Helena Kurki, Malmö
ledamot: Emilia Holkeri Bring, Öved
ledamot: Kristina Strömbeck, Ystad

Kontakta styrelsen via epost: styrelsen@yallasjobo.se
På Facebooksidan ”Yalla Sjöbo” finns mer information om våra aktuella evenemang.

Yalla Sjöbo